Sep 23

Audition 3.25 Offline - Easy Install - Cài đặt trên máy thật Không rõ

Admin , 16:51 , Tự Mở server Game , Via Tự viết Lớn | Vừa | Nhỏ


Link download file 'link tai audition ofline.doc":

Audition Online (Korean: 오디션 온라인), also known as X-BEAT in Japan, is a downloadable multiplayer online casual rhythm game produced by T3 Entertainment. It was originally released in South Korea in 2004, but it has been localized by various publishers around the world. Audition Online is free to play but it earns its revenue by selling virtual items such as clothes for the player's avatar.

Audition offline is ready install with one click to D: Drive
Recommended Hardware
CPU ........... Pentium 4
RAM .......... 512
OS ............. Windows XP Only
( Chỉ chơi dc trên WĩnP vì Client chỉ chạy trên winXP )Tải server + Game link trong file .doc về
Địa chỉ: null
Mật khẩu: null


Video hướng dẫn cài đặt:Đánh giá cho bài viết

Bài viết mã số 469 đã được: 4.0/10 điểm (5 Đánh giá)Tags: , , , , , , , , , ,
2012/11/12 21:53 Khóc Email
ko tải dk mấy chú ơi
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
 

Tên gọi:

Địa chỉ web:

Email:

You can also login with your OpenID:
Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]